สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

12 มิ.ย. 2562 18:21 น. 75 ครั้ง

วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. สิบตำรวจโทหญิง มัณฑนา เฉิลมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ บรรยายให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี ภารกิจกรมบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ตลอดจนการจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 179 คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

          การจัดโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและยาเสพติด รวมถึงให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความเคารพในความถูกต้อง เป็นธรรม ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด