สยจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นพยานการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

12 มิ.ย. 2562 18:58 น. 36 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นพยานการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เรื่องการรุกล้ำแนวเขตที่ดิน จัดโดย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนทอง นำโดยนายเจริญ นาคะปรีชา ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนทอง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด