ป.ป.ส. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี บันทึกเทปอ่านคำปราศรัย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562

13 มิ.ย. 2562 09:46 น. 1,771 ครั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บันทึกเทปอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ ตระหนักในความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกำหนดออกอากาศในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ