ป.ป.ส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

13 มิ.ย. 2562 09:49 น. 278 ครั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ สู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน” ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประธานหรือผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ระดับภาค พื้นที่ กทม. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 190 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงแกนนำเครือข่ายฯให้เป็นเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่ระดับประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอิมฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ