ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2562

14 มิ.ย. 2562 13:40 น. 168 ครั้ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2562 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ทำหน้าที่ประธานฯ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และนายอำนาจ เหล่ากอที ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา สำนวนคดีตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน 196 คดี ทรัพย์สิน จำนวน 572 รายการ รวมมูลค่า 72,384,000 บาท  ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายการริบทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในสังคม ลดโอกาสในการกลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ