โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็กในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ

17 มิ.ย. 2562 14:33 น. 166 ครั้ง

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็กในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ” กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องหลักสิทธิเด็กและทักษะวัฒนธรรมในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ รุ่นที่ ๒ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางในการดำเนินงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้” วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษในพื้นที่ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อลดการละเมิดสิทธิเด็กของบุคลากรในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดี โดยมี นายโสภณ ทิพย์บำรุง รองอธิบดีอัยการภาค 9 พร้อมด้วย นางสาวนิศาชล ชัยมงคล รองผู้จัดการโครงการทักษะวัฒนธรรม ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ ตลอดจนบุคลากรในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมร่วมโครงการด้วย ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ