วารสารยุติธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

18 มิ.ย. 2562 16:26 น. 914 ครั้ง

วารสารยุติธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

คลิกเพื่ออ่าน e-book : https://issuu.com/prmoj/docs/downloadurl

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด