ยธ. หารือคณะอนุกรรมการเสนอร่างตัวชี้วัดฯ การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

20 มิ.ย. 2562 11:05 น. 88 ครั้ง

          ในวันพฤหัสบ​ดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเสนอร่างตัวชี้วัดเพื่อทำหน้าที่ในการประชุมหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน​ยุติธรรม​ ครั้งที่​ ๑/๒๕๖๒​ เพื่อพิจารณากรอบหลักเกณฑ์​การประเมินผลการดำเนิน​งานทุนหมุนเวียน​ ประจำปีบัญชี​ ๒๕๖๓​ รวมทั้ง​ พิจารณา​ร่างตัวชี้วัดการประเมินผล​การดำเนินงานของกองทุน​ยุติธรรม​ ประจำปีบัญชี​ ๒๕๖๓​ นอกจากนี้​ ที่ประชุม​รับทราบ​รายงานผลการดำเนิน​งานทุนหมุนเวียน​ ประจำปีบัญชี​ ๒๕๖๑​ และรับทราบรายงานผลการดำเนิน​งานทุนหมุนเวียน​ ประจำปีบัญชี​ ๒๕๖๒​ ของกองทุน​ยุติธรรม​ (ระหว่างเดือนตุลาคม​ ๒๕๖๑​ - พฤษภาคม​ ๒๕๖๒) โดยมี​ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ​ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วมฯ​

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด