กระทรวงยุติธรรม จัดบรรยายขยายผล หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ วปร. สังกัดกระทรวงยุติธรรม

20 มิ.ย. 2562 15:24 น. 85 ครั้ง

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายขยายผล หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ วปร. สังกัดกระทรวงยุติธรรม กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้ารับฟังการบรรยาย สำหรับผลการปฏิบัติ ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำนุบำรุงและปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด