การประชุมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาเพื่อนำสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3/2562

21 มิ.ย. 2562 13:41 น. 135 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาเพื่อนำสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและนำไปสู่ความเป็นเลิศ และหารือเรื่องการจัดทำแนวทางการปรับปรุงอาคารหน่วยเรียน งบประมาณ หลักเกณฑ์การรับเด็กและเยาวชน ตารางการฝึกซ้อม ในการก่อตั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬา โดยมีนางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม       นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย     ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ