พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดนครปฐม

21 มิ.ย. 2562 15:52 น. 137 ครั้ง

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดนครปฐม เพื่อหารือข้อราชการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางนครปฐม จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางนครปฐม เพื่อเยี่ยมชมโครงการ TO BE NUMBER ONE และเข้าตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด