ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดกาฬสินธุ์

21 มิ.ย. 2562 16:20 น. 119 ครั้ง

          ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจเด็กและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนด้วยจิตบริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงยุติธรรม

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด