บันทึกเทปรายการ "เดินหน้าประเทศไทย”

2 ก.ค. 2562 13:47 น. 135 ครั้ง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติสัมภาษณ์เพื่อบันทึกเทปรายการ "เดินหน้าประเทศไทย” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ในหัวข้อ “แนวคิดในการสร้างเว็บไซต์ Change to Chance” ของเยาวชนชายบ้านอุเบกขาที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ Generation Unlimited Youth Challenge เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม และหัวข้อ “การสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์และกิจกรรมอื่นของเยาวชนที่เคยก้าวพลาด” ณ สำนักผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ