ป.ป.ส. ร่วมส่งเสริมจริยธรรม จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

2 ก.ค. 2562 14:03 น. 188 ครั้ง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 30 คน สักการะพระพุทธชนาภิบาลทศพลญาณมุนี และท้าวมหาพรหมทิพยจักร จากนั้นร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตามโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2562" เพื่อแสดงพลังของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ในการมีส่วนร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมประเพณีของชาติ โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการหล่อเทียนพรรษา สำนักงาน ป.ป.ส. จะนำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ พิธีหล่อเทียนพรรษาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง

 

--

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ