การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 20 ปี 2562 “Seamless Comprehensive Health Care in Addiction Treatment”

4 ก.ค. 2562 10:04 น. 297 ครั้ง

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 20 ปี 2562 “Seamless Comprehensive Health Care in Addiction Treatment” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานในพิธี ในการนี้นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯที่ได้เป็นสถานฟื้นฟูที่ผ่านการต่ออายุการรับรอง (Re-accreditation) จำนวน 15 แห่ง แบ่งเป็น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขา, เขต 4 ขอนแก่น และเขต 11 ลพบุรี และเป็นสถานพินิจฯ 12 แห่ง ประกอบด้วย สถานพินิจฯจังหวัดกาญจนบุรี, จันทบุรี, เชียงราย, เชียงใหม่, นครสวรรค์, บุรีรัมย์, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ร้อยเอ็ด, ราชบุรี, สตูล และอุบลราชธานี

     นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกและอบรมฯ อีก 3 แห่ง ได้เป็นสถานฟื้นฟูที่ผ่านการรับรองคุณภาพ (Accreditation) ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา, เขต 8 สุราษฎร์ธานี และเขต 9 สงขลา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนต์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชนเป็นผู้ประสานงานและลงเยี่ยมในหน่วยงานที่ผ่านการรับรองทั้ง 18 แห่ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ