การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานเชิงบูรณาการ ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีฯ

9 ก.ค. 2562 11:52 น. 146 ครั้ง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานเชิงบูรณาการ ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีฯ เพื่อให้การทำงานเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ