ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลัยข้อพระกรถวาย แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.ค. 2562 09:45 น. 55 ครั้ง