นิติวิทย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา องค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 18 ปี

12 ก.ค. 2562 11:33 น. 881 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง นางสาวฐิตาภา สวนคล้าย เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันสถาปนาองค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด