สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

12 ก.ค. 2562 11:40 น. 170 ครั้ง

                                  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดและที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องด้วยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจำนวน ๒ วัน คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมถึงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ณ วัดละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด