สำนักงานบังคับคดียะลา สาขาเบตง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีของดีเบตง กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ประจำปี 2562

12 ก.ค. 2562 17:12 น. 93 ครั้ง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสมคิด แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีของดีเบตง กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ประจำปี 2562 โดยภายในงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง ได้จัดนิทรรศการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ขายฝาก และกฎหมายด้านการบังคับคดี ตลอดจนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี รวมถึงแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกรมบังคับคดี ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด