รมต.กระทรวงยุติธรรม และคณะเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงาน

15 ก.ค. 2562 14:13 น. 163 ครั้ง

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ​ พร้อมด้วยนายยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.เขต 2 จ.สมุทรปราการ เดินทางมาเพื่อให้กำลังใจ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและเก็บข้อมูลก่อนทำเป็นข้อสรุปและแผนในการทำงาน ในการนี้ได้เยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงาน กระบวนการเรียนการสอนทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ​ การจัดกิจกรรมต่างๆของเด็กและเยาวชนในช่วงวันหยุด และร่วมพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องกระบวนการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและกระบวนการการดูแลด้านสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน​ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ นางปรีดา ดีโยธา ผู้​อำ​น​วย​การ​ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด