“มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562”

16 ก.ค. 2562 08:45 น. 498 ครั้ง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562” ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม​ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพินิจฯ และบุคลากรในสังกัดร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วย

 

ในการนี้ ทรงเยี่ยม​ชมบูธนิทรรศการเพื่อทอดพระเนตร​ผลการดำ​เนิน​งานชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ จำนวน 17 ชมรม และต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน จำนวน 8 ชมรม โดยการประกวดระดับประเทศในปีนี้​ แบ่งการให้คะแนนเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  1. คะแนนจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ
  2. คะแนนจากการนำเสนอผลการดำเนินโครงการโดยตัวแทนเด็กและเยาวชน ประกอบการพิจาณาร่วมกับ PowerPoint และเอกสาร
  3. คะแนนจากการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน

ซึ่งผลการตัดสินการประกวดต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 8 สุราษฎร์ธานี

ต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ พระนครศรีอยุธยา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

ประเภทดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านบึง

อันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 1 ระยอง

อันดัน 3 ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ