ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพของเด็กและเยาวชน (DJOP Center)

18 ก.ค. 2562 14:38 น. 156 ครั้ง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมร่วมกับ “โครงการปันฝันปันยิ้ม” โดยมี ดร.ณัฐพงษ์ โมกขพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการปันฝันปันยิ้ม และคณะ ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือด้วย โดยได้หารือถึงประเด็นความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพของเด็กและเยาวชน (DJOP Center) ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพที่ยั่งยืนและไม่หวนมากระทำผิดซ้ำในอนาคต ณ ห้องประชุมพินิจ 2  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ