การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2562

19 ก.ค. 2562 12:05 น. 197 ครั้ง

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางเข้ากระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นทางการ โดยเวลา 08.19 น. ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลพระพรหม อาคารรัฐประศาสนภักดี เวลา 08.29 น. สักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลทศญาณมุนี ณ ห้องพระกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 และสักการะพระพุทธรูป ณ ห้องพระ ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสื่ กรุงเทพฯ โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ

     ต่อมาเวลา 10.00 น. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ