นิติวิทย์ฯ ร่วมพิธีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2562

22 ก.ค. 2562 08:58 น. 131 ครั้ง

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย ศาลพระพรหม ด้านหน้าอาคาร
รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี ภายในห้องพระชั้น 2 และพระพุทธรูปในห้องพระชั้น 9 ก่อนเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมีพันตำรวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายโกมล  พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับพร้อมรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด