โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

22 ก.ค. 2562 13:08 น. 206 ครั้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ “โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมและบริจาคโลหิตด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 โดยบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 และในครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ต่อไป ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ