นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ "โครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

22 ก.ค. 2562 13:34 น. 116 ครั้ง

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ “โครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์  คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ให้แก่สภากาชาดไทย

 

         

      

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด