การปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ

22 ก.ค. 2562 15:36 น.