โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรประจำปีงบประมาณ​ 2562

22 ก.ค. 2562 16:17 น. 157 ครั้ง

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา10.00 น.นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรประจำปีงบประมาณ​ 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี  โดยมีนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรส่วนกลางกรมพินิจฯ​ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับงานตามภารกิจ และงานที่ได้รับมอบหมายและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความผูกพันและสัมพันธไมตรีที่ดีของบุคลากรส่วนกลางกรมพินิจฯ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 220 คน สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ภายใต้กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย​ 1.​ การศึกษาดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อศึกษาหาข้อมูลในด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่แห้งแล้งและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรจัดสรรที่ดินว่างเปล่าให้เกษตรกรเพาะปลูกตามวิธีการเกษตรแผนใหม่ 2.​ การศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการบำบัดน้ำเสีย ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริขึ้นโดยใช้สายลม แสงแดด และธรรมชาติ เข้าจัดการสร้างน้ำเสียสู่น้ำใสให้ท้องถิ่นอีกครั้ง 3.​ กิจกรรมนำถุงผ้าเหลือใช้สภาพดีที่ได้รับบริจาคจากบุคลากรส่วนกลางของกรมพินิจฯ​ นำมามอบให้แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำ​ จ.เพชรบุรีและโรงพยาบาลชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อนำไปใส่ยาให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นการลดรายจ่าย และลดปัญหาโลกร้อนและ​ 4.​ กิจกรรม workshop สร้างทีมที่เป็นเลิศ โดยวิทยากรภายนอก ซึ่ง​ได้รับ​เกียรติ​จาก​อาจารย์ชัยวัฒน์ ศิริโต​ และทีมงาน เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ นำไปต่อยอดพัฒนาองค์กรร่วมกันต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด