การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2562

23 ก.ค. 2562 09:58 น. 230 ครั้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2562 โดยได้รับเกียรติจากนายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ คณะกรรมการดำเนินงานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีสาระสำคัญเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับด้านการกีฬา แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

     ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศแก่เด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ