• Slide 0
  • Slide 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ของ สป.ยธ.

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ของ สป.ยธ.

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 23 ก.ค. 2562 11:35 น.

จำนวนผู้อ่าน 278 คน