ป.ป.ส. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

23 ก.ค. 2562 16:22 น. 147 ครั้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมกล่าวคำกราบบังคับทูลถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย ผู้บริหารจากกอง/สำนัก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. นอกจากนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.ภ.1-9 ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ตั้งสำนักงาน ปปส.ภาค

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ