ปลัดกระทรวงยุติธรรม รับมอบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่

24 ก.ค. 2562 08:55 น. 143 ครั้ง

          ในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รับมอบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ เพื่อใช้ในกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
โดยมี พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นประธานในพิธีมอบป้ายโครงการฯ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด