นิติวิทย์ฯ ร่วมรายงานการปฏิบัติของกลุ่มงานส่วนภูมิภาค ด้านภารกิจความมั่นคงและด้านอำนวยความยุติธรรมตามนโยบายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

24 ก.ค. 2562 09:28 น. 114 ครั้ง

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ท่านเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจราชการประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดการวันนี้เป็นการตรวจราชการ เขตราชการที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับและรับฟังการรายงานจากผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่สงขลา ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

          โดยนางสุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รายงานการปฏิบัติของกลุ่มงานส่วนภูมิภาค ในด้านภารกิจความมั่นคงและตามกลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม ตามนโยบายของสถาบันฯ รวมถึงการบริการภาคประชาชนตาม พรบ.การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการขยายงานการข่าว คดีอาชญากรรม และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด