นิติวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อป้องกันและปราบปราม คดีความผิดฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

24 ก.ค. 2562 09:29 น. 155 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายวิศรุต ถนอมทรัพย์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อป้องกันและปราบปรามคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในหัวข้อ "ความรู้ความเข้าใจในด้านนิติวิทยาศาสตร์กับการค้ามนุษย์ (DNA) กรณีบุคคลสูญหายและศพนิรนาม" โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์บุคคล และการติดตามคนหาย ให้แก่แกนนำแรงงานจากประเทศพม่าทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่มองค์กรเอกชนต่างๆ โดยจัดกิจกรรม
ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้กิจกรรมนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้หน่วยงานภาคเอกชนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด