พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

24 ก.ค. 2562 16:02 น. 133 ครั้ง

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 (DJOP VSC : DJOP Vocational Skills Competition 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2562 (รอบคัดเลือก) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันร่วมพิธีเปิดด้วย โอกาสนี้รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ที่สนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขัน และนางสาวกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในนามของคัดสรรและเบลลินี่พรีเมี่ยมคาเฟ่ ที่ให้การสนับสนุนเมล็ดกาแฟ เครื่องชงกาแฟ และวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ตลอดจนการนำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟมาให้ความรู้เรื่องศาสตร์แห่งวิชาชีพกาแฟ และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันชงกาแฟแก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กาแฟชมดาว และวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเดินทางมาให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2. ช่างเชื่อมอาร์คโลหะ 3. ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 4. การแข่งขันทักษะการชงกาแฟ และ 5. ช่างตัดผมชายทรงวินเทจ

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด