สำนักงาน ป.ป.ส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.

25 ก.ค. 2562 09:59 น. 131 ครั้ง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ 3-3/2562 โดยมีนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะรองประธานอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง สำนักงาน ป.ป.ท. ผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วม 20 ราย วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7รวมทั้ง พิจารณาการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และพิจารณาการเพิ่มอำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ณ ห้องประชุมยอดมณี สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ