• Slide 0

วันที่ 24 ก.ค. 62 นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันที่ 24 ก.ค. 62 นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ลงวันที่ 25 ก.ค. 2562 10:52 น.

จำนวนผู้อ่าน 56 คน