พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

25 ก.ค. 2562 11:17 น. 126 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขตตรวจราชการที่ ๙ จังหวัดสระแก้ว โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายกฤติคม พรหมทอง พนักงานคุมประพฤติสระแก้ว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด