นิติวิทย์ฯ ร่วมการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

25 ก.ค. 2562 15:50 น. 134 ครั้ง

วันที่ 23 ก.ค. 62 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ 2562 พื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยท่านเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวกรรณิการ์  สุทธพจนารักษ์ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2562

นอกจากนี้ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมยังเข้าตรวจเยี่ยมในส่วนของสำนักงานและห้องปฏิบัติการของกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด