ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เรื่อง ผลงานที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับรางวัลโครงการสื่อสรรค์สร้างและสังคมสมานฉันท์

 

ดาวน์โหลดด้านล่าง

เอกสารแนบ

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Tel : 02-141-4994-5 Fax : 02-143-8291 E-mail : samarnachan@hotmail.com