ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หน่วยงานต้นแบบ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

26 ก.ค. 2562 16:43 น. 185 ครั้ง

          ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หน่วยงานต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี นายสำรวม บุญเสริม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำว่า การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หน่วยงานต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาครัฐวิสาหกิจ ที่เป็นต้นแบบในการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการทำงานต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด