วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

28 ก.ค. 2562 12:34 น. 153 ครั้ง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ (1) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2) นางณัฐภัสสรสุนทรฐณะวัฒน์     รองอธิบดีกรมพินิจฯ (3) นำคณะผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จากนั้น เวลา 09.00 คณะผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ