กรมพินิจฯ รับรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทย ประจำปี 2561

30 ก.ค. 2562 21:08 น. 123 ครั้ง

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย โดยนายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมฯ จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทย ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 หรือ ศอ.กต. สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้รับรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทย ประจำปี 2561 สาขาหน่วยงาน/บุคคลในกระบวนการยุติธรรม จากผลงาน “การจัดระเบียบสังคม จับกุมสถานบริการเพื่อป้องกันและปราบปรามแหล่งบ่มเพาะปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ตลอดระยะเวลา 5 ปี” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนที่สนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม และมีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลและร่วมงานในครั้งนี้ด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด