ป.ป.ส. ติดตามปฏิบัติการ 1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดครั้งที่ 10/2562

31 ก.ค. 2562 11:12 น. 107 ครั้ง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานติดตามการปฏิบัติการ "1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด"
ครั้งที่ 10/2562 ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562  ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยผลการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชนใน 8 จังหวัด สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 171 ราย เป็นผู้ผลิตยาเสพติด 3 ราย ผู้จำหน่ายยาเสพติด 14 ราย ครอบครองเพื่อจำหน่าย 17 ราย ครอบครองยาเสพติด 42 ราย และผู้เสพยาเสพติด 95 ราย สามารถยึดของกลาง ยาบ้า 11,670 เม็ด ไอซ์ 310 กรัม คีตามีน 3.39 กรัม กัญชา 222 กรัม ต้นกัญชา 5 ต้น ต้นกระท่อม 1 ต้น อาวุธปืน 6 กระบอก กระสุน 11 นัด และทรัพย์สินรวมมูลค่า 500,000 บาท

--

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ