นิติวิทย์ฯ ร่วมกับ DSI ลงพื้นที่รับแจ้งคนหายและจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมของบุคคลอ้างอิง ณ จังหวัดเชียงใหม่

31 ก.ค. 2562 14:49 น. 128 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2562 นายวิศรุต ถนอมทรัพย์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และนางสาวชมพูนุท วิริยะไชยกุล นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามได้ลงพื้นที่ร่วมกับกองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับแจ้งคนหายและจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมของบุคคลอ้างอิง โดยลงพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จากการลงพื้นที่ได้ดำเนินการรับแจ้งคนหาย จำนวน 3 ราย และจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมของบุคคลอ้างอิง จำนวน 3 ราย โดยข้อมูลสารพันธุกรรมที่เก็บมาได้จะดำเนินการส่งตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม และส่งตรวจเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสารพันธุกรรมบุคคลสูญหายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการติดตามคนหาย และสนับสนุนงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด