นิติวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์

31 ก.ค. 2562 14:50 น. 181 ครั้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด "โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี นายธีร์รัฐ บุนนาค จากผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมดังกล่าว

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด