รมว.ยธ. ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ

31 ก.ค. 2562 15:14 น. 402 ครั้ง

 

             

              ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ

               โดยในที่ประชุม นายสมศักดิ์ฯ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน การป้องกันปัญหายาเสพติด การพัฒนาพฤตินิสัยและการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขัง ด้วยการบูรณาการให้เรือนจำ/ทัณฑสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการทำเกษตรกรรม ปศุสัตว์ เพื่อส่งออก อันจะเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้ต้องขังอีกทางหนึ่งด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด