ป.ป.ส. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

31 ก.ค. 2562 16:13 น. 208 ครั้ง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  พร้อมบรรยายปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ยุติธรรมเพื่อความเสมอภาค" โดยมี ผู้บริหารสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ตลอดจนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบาย องค์ความรู้สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนงานยุติธรรม ณ โรงแรมรามาการ์เด้น  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการประจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2562

 

-- 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ