กระทรวงยุติธรรม จัดบรรยายขยายผลใน หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

31 ก.ค. 2562 18:13 น. 168 ครั้ง

 

ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายขยายผล หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ วปร. สังกัดกระทรวงยุติธรรม กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้ารับฟังการบรรยาย ผลการปฏิบัติผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำนุบำรุงและปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ